Үнэнийг хүргэх замаар харилцагчдынхаа үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ

 

БИДНИЙ ТУХАЙ

 

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт (MMНБИ)-ээс жил бүр хөндлөнгийн аудитын зөвшөөрөл бүхий компаниудын санхүүгийн тайлангуудыг нэгтгэж, аудитын үйл ажиллагааны зах зээлийн багтаамж, үйл ажиллагааны цар хүрээгээр нь эрэмбэлэхэд манай компани нь 2014 онд 117 компаниудаас эхний 10-р байранд, 2015 онд 137 компаниудаас 14-р байрт, 2016 онд 10-р байранд тус тус шалгарсан.

Жагсаалтын дэлгэрэнгүйг ММНБИ-ийн вэб хуудаснаас дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

-  АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

-  АУТСОРСИНГ

-  ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

-  ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

 

 

ТУРШЛАГА

 

Бид дараах салбаруудад мэргэшсэн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж ирсэн:

Санхүү (банк, даатгал)

Харилцаа холбоо, мэдээлэл

Авто зам, тээвэр

Уул уурхай

Нефть бүтээгдэхүүн

Барилга, барилгын үйлдвэрлэл

Эрчим хүч

ОУ-ын төсөл хөтөлбөр

Төрийн бус байгууллага