Харилцагчид


БИДНИЙ ХАРИЛЦАГЧИД 

 

 

Хэдийгээр үйл ажиллагаа явуулаад удаагүй байгаа ч манай хамт олон 2014 онд орлогоороо нийт аудитын компаниудаас эхний аравт орсон амжилттай ажилласан бөгөөд нийт 40 орчим харилцагч, байгууллагуудад аудит, нягтлан бодох бүртгэл санхүү, бизнесийн зөвлөгөө, хөрөнгийн үнэлгээ зэрэг үйлчилгээг үзүүлсэн.