Бидний тухай

КОМПАНИЙН ТҮҮХ

“Гроут финанс аудит” ХХК-ийг 2013 онд үүсгэн байгуулж, Монгол Улсын Сангийн сайдын 2013 оны 271 тоот тушаалаар Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсанаар компани үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

Монгол Улсад 1993 онд “Аудитын тухай” хууль батлагдсанаар аудитын үйл ажиллагааны эхлэл тавигдсан түүхтэй бөгөөд 1999 онд байгуулагдсан манай улсын анхдагч аудитын компаниудын нэг болох “НИММ Аудит” ХХК, дэлхийн 4-н том аудитын компаниудын нэг болох Кэй Пи Эм Жи Аудит ХХК-д (2012 оноос НИММ Аудит ХХК нь Кэй Пи Эм Жи Аудит ХХК-тай нэгдсэн) ажиллаж байсан аудитор болон үнэлгээчид нийлж “Гроут финанс Аудит” ХХК-ийг байгуулан ажиллаж байна.

“Гроут финанс аудит” ХХК нь үүсгэн байгуулагдсанаас өнөөг хүртлэх хугацаанд аудитын салбарын хөгжил, түүнийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагуудыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэрээ оруулан, үйлчлүүлэгчидтэйгээ мэргэжлийн ес зүйтэй харилцахыг эрхэмлэж, тэдэнд тулгарсан асуудлыг мэргэжлийн түвшинд шийдвэрлэхэд нь туслан ажиллаж байна.


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Манай компаний эрхэм зорилго нь “Үнэнийг хүргэх замаар харилцагчдынхаа үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх” бөгөөд аудит, баталгаажуулалт, татвар, бизнесийн зөвлөгөө өгөх олон улсын жишигт нийцсэн, чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг, үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэл найдварыг хүлээсэн тэргүүлэгч аудитын байгууллага болон ажиллах юм.

ХАМТ ОЛОН

Б.Бямба

Хувьцаа эзэмшигч,Гүйцэтгэх захирал

  • Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй
  • Аудитор
  • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
  • Даатгалын байгууллагад болон Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын болон үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй
  • Монголын мэргэшсэн үнэлгээчин

Сүхбаатар аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны (хуучин нэрээр) Санхүүгийн хэлтсийн Зааварлагч нягтлан бодогчоор ажлын гараагаа эхэлж, Дорнод аймгийн Дулааны цахилгаан станцад Эдийн засагч, Нийслэлийн Октябрь дүүргийн (хуучин нэрээр) Санхүүгийн хэлтэс Татварын улсын байцаагч, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Санхүүгийн хэлтэст Төсвийн мэргэжилтэн, НИММ Аудит ХХК-д туслах аудитораас ахлах аудитор, Кэй Пи Эм Жи Аудит ХХК-д Ахлах менежер тус тус ажиллаж байсан.

2013 оны 8 дугаар сараас тус компанийг үүсгэн байгуулан гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

Т.Ариунжаргал

ахлах Аудитор

  • Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй
  • Аудитор
  • Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
  • Даатгалын байгууллагад болон Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй.

Монконсалт ХХК-ийн Нягтлан бодогчоор ажлын гараагаа эхэлж, Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас санхүүжилттэй Монгол төмс хөтөлбөрт Санхүү захиргааны ажилтан, Монголын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгт Ёс зүйн хорооны гишүүнээр, Кэй Пи Эм Жи Монгол ХХК-д Татварын нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан.

2014 оноос тус компанид Аудитороор ажиллаж байна.

Т.Гантуул

Туслах аудитор, МНБ

Эм Энд Эс Юнайтед ХХК нягтлан бодогчоор ажлын гараагаа эхэлсэн ба буудлагын спортоор хичээллэдэг. Буудлагын спортын Олон Улсын хэмжээний мастер зэрэгтэй.

2016 оноос тус компанид аудиторын туслахаар ажиллаж байна.

Э.Пүрэвсүрэн

Туслах аудитор

Олон улсын нягтлан бодогч мэргэжлээр  (ACCA)  суралцаж байгаа.

2017 оноос суралцахынхаа хажуугаар тус компанид аудиторын туслахаар ажиллаж байна.