Аудитын хуулийн этгээдийн удирдлагуудын уулзалт

Үндэсний аудитын газар болон ММНБИ хамтран аудитын хуулийн этгээдийн удирдлагуудтай санал солилцох уулзалт семинарыг зохион байгууллаа. Уулзалтад ҮАГ, ММНБИ-ийн удирдлагууд, 95 аудитын компанийн захирлууд оролцсон бөгөөд энэ оны 5 сард…

0 Comments