Санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэхийн 5 ач тус

1. Хууль журмын мөрдөлт Бизнесийн байгууллагын удирдлагад ирээдүйн хөрөнгө оруулалт болон зээлийн шийдвэр гаргахад үнэн зөв санхүүгийн мэдээлэл чухал байдаг. Санхүүгийн эрсдэлтэй байдал нь таныг зах зээлээс харилцагчаа алдах цаашлаад…

0 Comments