Байгууллагад стратеги төлөвлөгөө хэрэгтэй байх 5 шалтгаан

20 жилийн өмнө компаниудын хувьд стратеги төлөвлөлт хэрэгжүүлнэ гэхээр амаргүй байсан бөгөөд хэрэгжүүлнэ гэхээр ихээхэн нөөц, хугацаа хэрэгтэй болдог байлаа. Өнөөдөр бол тэс өөр болоод байна. Байгууллагуудын хувьд стратеги төлөвлөгөөтэй…

0 Comments